Voorkom verzekeringsfraude! Dit is wat er kan gebeuren 

Er wordt gesproken over verzekeringsfraude wanneer er een schadeclaim wordt gedaan en de verzekeraar hier onderzoek naar doet en vervolgens van mening is dat er sprake is van opzettelijke misleiding. Het kan zijn dat de verzekerde het hier niet mee eens is, toch zal de verzekeraar proberen gevolgen te verbinden aan de verzekeringsfraude. Zo zijn er diverse gevolgen van verzekeringsfraude die plaats kunnen vinden. Hieronder leest u hier meer over de verschillende mogelijke gevolgen. 

Geweigerde dekking

Als er sprake is van verzekeringsfraude, zal de verzekeraar de schadeclaim weigeren. Dit houdt in dat als er bijvoorbeeld sprake is van beschadigde goederen of gestolen goederen, en u hier een schadeclaim op doet, de verzekeraar deze weigert. Het gaat hier om een geval waarbij de verzekerde niet eerlijk is over wat er allemaal kapot of gestolen is. Dit om een hogere schadeclaim aan te geven. De verzekeringsfraude moet hierbij wel vast staan of bewezen zijn. Er wordt hier onderzoek naar gedaan. Advocatenkantoor Phea kan u hierbij helpen.  

Verzekering wordt beëindigd 

Een ander gevolg die bij verzekeringsfraude komt kijken, is het beëindigen van de verzekering. In de polisvoorwaarden wordt vaak opgenomen dat de verzekering beëindigd kan worden als er sprake is van verzekeringsfraude. Er wordt hier dan gesproken over de vertrouwensband tussen de verzekeraar en verzekerde. Door de bewezen fraude wordt deze vertrouwensband gebroken. 

Persoonsgegevens in register verzekeraar 

Wanneer er sprake is van vastgestelde verzekeringsfraude, kan het gebeuren dat de verzekeraar uw persoonsgegevens opneemt in een register. Dit register dient als een zwarte lijst. Op deze lijst staan personen die de verzekering niet als klant wilt hebben. Mocht u een verzekering willen afsluiten, en staat u in dit register, dan zal u bijna altijd geweigerd worden. Het kan zijn dat meerdere verzekeraars hetzelfde register hebben.  

Gegevens in het EVR van de stichting CIS 

In sommige gevallen neemt de verzekeraar een extra stap. Deze extra stap is het waarschuwen van andere verzekeraars. Dit wordt gedaan door de persoonsgegevens op te nemen in het EVR van de stichting CIS. Hierdoor zult u vrijwel altijd geweigerd worden bij het afsluiten van een verzekering. Deze melding gaat vaak gepaard met een melding aan het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit. De gegevens over de verzekeringsfraude kunnen door deze melding ook naar boven komen bij sollicitaties. Hierdoor kan het lastig zijn om een carrière op te bouwen in een financiële instelling of in de verzekeringsbranche. 

Onderzoekskosten worden gevorderd 

Wanneer er onderzoek wordt gedaan naar fraude, maakt de verzekeraar onderzoekskosten. Deze kosten worden veelal neergelegd bij de verzekerde. Verder kan er aangifte gedaan worden bij de politie. Dit komt zelden voor. Een ander gevolg dat zelden voorkomt, is een melding bij de afm. Dit gebeurt wanneer er sprake is van fraude vanuit de financiële sector. Bijvoorbeeld door een verzekeraar. In alle bovenstaande gevallen is het van belang dat de fraude bewezen wordt. Het mag niet zo zijn dat er sprake is van een vergissing. Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat om ten onrecht vastgestelde verzekeringsfraude tegen te gaan!