Over welke inhoud beschikt een levenstestament?

Iedereen is natuurlijk wel bekend met het zogenaamde testament. Het gaat hierbij om een document dat wordt opgesteld voor wat het nalatenschap betreft van iemand die komt te overlijden. Het belang van dit document laat zich dan ook in de praktijk pas gelden op het ogenblik dat de persoon waarvoor ze werd opgemaakt is komen te overlijden. Vandaag de dag bestaat er evenwel ook zoiets als een zogenaamd levenstestament. Zoals de naam van dit document al aangeeft gaat het hierbij om een document dat wel degelijk haar belang laat gelden op het ogenblik dat de persoon in kwestie nog in leven is. Ze kan onder meer worden gebruikt voor het aanduiden van een vertrouwenspersoon. In ieder geval, alles wat je hierover dient te weten ontdek je hier op deze pagina.

Hoe belangrijk is zo’n levenstestament?

In de praktijk wordt zeer vaak de vraag gesteld hoe belangrijk zo’n levenstestament nu precies is. Zou je er bijvoorbeeld niet gewoon voor kunnen kiezen om een standaard document op te stellen? In principe zou je dat kunnen doen. De meerwaarde van een testament mag echter zeker niet worden onderschat. Deze meerwaarde schuilt dan ook in de onderstaande zaken:

  • Het document wordt vastgelegd bij de notaris;
  • Banken zullen de genoemde vertrouwenspersoon altijd erkennen;
  • Er kan geen discussie bestaan over de inhoud van het document;

Bovenstaande voordelen bieden toch stuk voor stuk een belangrijke meerwaarde ten opzichte van de werking van een standaard document dat niet bij de notaris is geregistreerd. Wil je er dus echt zeker van kunnen zijn dat je niet voor vervelende verrassingen kan komen te staan? Dan kan het de moeite waard zijn om ervoor te kiezen om de opmaak van een testament bij leven te overwegen.

Centraal Levenstestamentenregister

Als je een levenstestament laat opstellen zal je tot de vaststelling komen dat deze altijd zal worden geregistreerd in het zogenaamde Centraal Levenstestamentenregister. Van belang om rekening mee te houden is dat het mogelijk is om in deze database op te vragen of iemand beschikt over een dergelijk document of niet. Dit betekent voor alle duidelijkheid niet dat ook de inhoud daarvan meteen duidelijk zal worden gemaakt, integendeel. Veel mensen denken dat dit wel het geval is, maar dat is dus niet correct. Wil je liever niet dat jouw document wordt geregistreerd in deze database? Dan is het zeker mogelijk om dit aan te geven. De registratie gebeurt immers uitsluitend wanneer jij als persoon daar daadwerkelijk mee akkoord gaat.

Hoeveel kost een op maat gemaakt testament?

Het spreekt in de praktijk voor zich dat een levenstestament steevast op maat van je wensen wordt opgemaakt. Het feit dat er sprake is van maatwerk zorgt ervoor dat ook de kosten niet over de hele lijn zijn vastgesteld, dat kan natuurlijk ook niet. Gemiddeld is het zo dat er rekening kan worden gehouden met een kostenplaatje van zo’n 550 euro inclusief BTW. Let op, wil je heel veel verschillende soorten punten laten opnemen in het levenstestament? Dan spreekt het voor zich dat, dat er zomaar voor kan zorgen dat de kosten hoger kunnen oplopen. Hou hier wel rekening mee.