Incassorecht

Als bedrijf is het mogelijk om zelf herinneringen naar de debiteuren te sturen om hun tot betaling te manen, maar een incassorecht advocaat is een betere keuze. Uw vordering zal sneller geïnd worden dan bij een regulier incassobureau en de kosten die u maakt brengen wij bij de schuldenaar in rekening. Een advocaat met incassopraktijk helpt u bij het effectief incasseren van al uw vorderingen.

De incassoprocedure

Indien het buitengerechtelijke incassotraject niet tot betaling leidt, dan adviseren wij u vrijblijvend over de mogelijkheden om uw vordering in rechte te incasseren. Omdat wij beschikken over een landelijk netwerk van advocaten, deurwaarders en incassobureaus kunnen wij snel over de nodige informatie beschikken en daar naar handelen. Binnen de Europese Unie bestaat er voor niet betwiste vorderingen een eenvoudige incassoprocedure: Het Europees Betalingsbevel Absolute Incasso heeft ervaring met de procedure die leidt tot het afgeven van een Europees Betalingsbevel door de rechtbank.

Een incassobureau kan beslag laten leggen

Een aanmaning of ingebrekestelling van een incasso specialist heeft vaak meer impact op uw schuldenaar en bovendien kan uw incasso advocaat of incassobureau door een deurwaarder (conservatoir) beslag laten leggen wat de wanbetaler vaak een extra prikkel geeft om tot betaling over te gaan. Daarnaast kan een advocaat een vordering sneller incasseren omdat een advocaat verder mag gaan dan een incassobureau. Blijft betaling uit, dan start de advocaat incassorecht een invorderingsprocedure.

Executoriaal beslag door de deurwaarder

Ook kan er met bijstand van een deurwaarder door de incasso advocaat executoriaal beslag worden gelegd op vermogen of goederen van de debiteur, waarna de beslagen objecten kunnen worden verkocht. Blijft betaling uit, dan start uw incassorecht advocaat een invorderingsprocedure. Leidt ook deze maatregel niet tot het gewenste resultaat dan kan de incasso advocaat een rechtszaak aanspannen en, waar nodig, door een deurwaarder (executoir) beslag laten leggen ter inning van uw geldvordering.

Handig: Leidraad invorderingsprocedure.

Debiteurenbeheer

Goed debiteurenbeheer voorkomt dus dat klanten niet of niet op tijd betalen. Niet omdat je weinig facturen verstuurt, maar omdat je met een goed debiteurenbeheer kan zorgen dat je klanten facturen snel overmaken. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van het uitbesteden van debiteurenbeheer aan een incassobureau uit ons netwerk?

Wanneer het debiteurenbeheer door een incassobureau uit ons netwerk wordt overgenomen, communiceren zij altijd vanuit uw bedrijfsnaam. Deze gratis e-learning laat je nadenken over je debiteurenbeheer: is je administratie op orde, betalen je klanten op tijd, zet je de juiste middelen in om achterstand te voorkomen? Ze hebben jarenlange ervaring met debiteurenbeheer en weten precies wat ze wanneer moeten doen of zeggen.

Een incassobureau het debiteurenbeheer laten verzorgen?

Goed debiteurenbeheer voorkomt dat klanten niet of te laat betalen. Of wilt u graag advies over debiteurenbeheer en/of het inschakelen van incassobureau of advocaat? Het voeren van goed debiteurenbeheer en het bijhouden van uw debiteurenadministratie is in principe niets anders dan ervoor zorgen dat uw uitstaande facturen worden betaald.