Een voornaamswijziging is een juridisch proces

Als sinds eeuwenlang dragen we allemaal een of meerderere namen. Sinds de middeleeuwen is het hebben van een naam zelfs verplicht. Er zijn diverse redenen te bedenken waarom mensen af willen van hun voornaam en deze willen veranderen. Het veranderen van je roepnaam is vaak niet heel complex en je kan je omgeving vragen om je anders te noemen.

Wanneer je jouw voornaam officieel wil wijzigen en deze ook in je paspoort wil laten veranderen dan komt er echter wel wat meer bij kijken. Aan een voornaamswijziging is een juridisch proces gekoppeld. Je dient dan ook aan verscheidene voorwaarden te voldoen alvorens je een officieel verzoek tot voornaamswijziging kan doen. In veel gevallen is het ook raadzaam om juridische ondersteuning te zoeken bij dit proces.

Verschillende redenen om van voornaam te veranderen

Als gezegd zijn er verschillende redenen om een voornaamswijziging aan te vragen en deze kunnen zeer uiteenlopend zijn en zijn daarnaast soms ook emotioneel geladen. Een trauma en bijkomende herinneringen die gekoppeld zijn aan een voornaam kan een reden van een wijziging zijn. Ook gebeurt het regelmatig vanwege praktische redenen dat bij een adoptie een andere voornaam wordt aangenomen, omdat een eventuele buitenlandse voornaam niet geschikt is.

Er zijn ook voorbeelden waarbij een Nederlandse voornaam een specifieke betekenis heeft in een buitenland die ongepast kan zijn. Religieuze overwegingen zijn ook meer dan eens een reden voor een voornaamswijziging. Tot slot gebeurt het ook weleens dat mensen kiezen voor een geslachtswijziging, waarbij als vanzelfsprekend de naam mee dient te veranderen.

Regels waaraan een voornaam dient te voldoen

Wanneer er een wijziging wordt aangevraagd dient er een advocaat ingeschakeld te worden. De wijzigingsaanvraag wordt dan ook door een rechter beoordeeld. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan een voornaam in Nederland dient te voldoen.

Tip: Advocatenkantoor Appelman Alkmaar: persoonlijk, sociaal, flexibel en voordelig

Een voornaam mag geen scheldwoord zijn of ongepast zijn, zoals de naam van een voorwerp hebben. In principe mag een naam ook niet dezelfde zijn als de achternaam, tenzij de achternaam al een gebruikelijke voornaam is. In de meeste gevallen zijn deze regels vrij eenvoudig, maar bij twijfel kan een gespecialiseerde advocaat altijd adviseren over de gepastheid van de gesuggereerde naam.